Dynasty tietopalvelu Haku RSS Askolan kunta

RSS-linkki

http://www2.askola.fi:80/dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/72

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 11 §:n mukainen

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Seuraava ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus toiminnan muuttamiseksi on toimitettu rakennus- ja ympäristöjaostolle. Jaosto tarkastaa hakemuksen ja tekee sen johdosta ympäristönsuojelulain 8 luvussa tarkoitetun päätöksen.

Hakijan yksilöinti ja yhteystiedot, toiminta ja toiminnan sijoittamispaikka
Rosk`n Roll Oy Ab, os. Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja, hakee Askolan kunnan ympäristölupaviranomaiselta ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista lupaa tilalle IUJ Askola, 018-411-1-111, Hiidenkirnujentie 162, Vahijärvi, Askola.

Toiminnan ympäristölupavelvollisuus perustuu YSL (527/2014) 4. luvun 27 §:n 1. momenttiin ja liitteen 1  taulukon 2 kohdan 13 f.


Toiminnan kuvaus
Askolan jäteasema on tarkoitettu jätteen pientuojille. Jäteasemalla otetaan vastaan ja välivarastoidaan sekajätteen, hyötyjätteiden, haravointijätteiden, puujätteiden ja vaarallisten jätteiden pieneriä. Jätteet välivarastoidaan ja toimitetaan eteenpäin. Risujätettä myös murskataan alueella.
Ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että jäteasemalla aloitetaan jätteen automaattinen vastaanotto. Jäteaseman automaattinen vastaanotto toimisi ma-pe klo 6-22 ja la-su 8-20. Jäteasema on nykyisin auki torstaisin klo 11-18. Miehitettyä vastaanottoa on tarkoitus jatkaa.


Tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä
Jäteaseman toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen, ihmisten
terveyteen, luontoon, luonnonsuojeluarvoihin, rakennettuun ympäristöön, maaperään tai pohjaveteen. Jäteaseman alueen vesillä ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia. Jäteaseman pölypäästöillä ei ole merkittäviä vaikutuksia ilmanlaatuun. Jäteaseman toiminnassa melua aiheutuu alueen liikenteestä ja ajoittain puujätteen murskauksesta. Melun vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.


Hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä 1.11.-8.12.2023 välisenä aikana sähköisesti www.julkipano.fi:ssä.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutus ympäristölupa-asiassa tulee antaa sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi, tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@askola.fi tai toimittaa osoitteeseen Rakennus- ja ympäristöjaosto, Askolantie 28, Askola. Muistutusten on oltava perillä 24.11.2023 klo 15.45 mennessä. Muistutus täytyy jättää kirjallisesti ja siitä tulee käydä ilmi muistutuksen jättävien henkilöiden nimet. Muistutus on vapaamuotoinen.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh. 0400 500244 tai minna.isokallio@askola.fi

Askolassa 1.11.2023
Rakennus- ja ympäristöjaosto

         

Lähettäjä: Rysy
Julkaistu: 01.11.2023 08.31


Lisätietoja Askolan kunnan kirjaamo
Käyntiosoite: Askolantie 30, Askola
email: askola@askola.fi