Dynasty tietopalvelu Haku RSS Askolan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www2.askola.fi:80/dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www2.askola.fi:80/dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.12.2018 klo 18:00 - 19:26 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
79   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
80   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
81   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNING
82   PORNAINEN, POIKKEAMISPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE 611-406-13-80/ BORGNÄS, AVVIKELSEBESLUT FÖR FASTIGHETEN 611-406-13-80
83   PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLE 611-405-1-195/ BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-405-1-195
84   PORNAINEN, OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN RAKENNUSLUPAA 611 18-0250-R/ BORGNÄS, RÄTTELSEYRKAN GÄLLANDE BYGGNADSTILLSTÅND 611 18-0250-R
85 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 27 §:N MUKAINEN LUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA SEKÄ PILAANTUMATTOMAN MAA-AINESJÄTTEEN, BETONI- JA TIILIJÄTTEEN SEKÄ PYSYVÄN JÄTTEEN MUU KÄSITTELYÄ, MYRSKYLÄ / TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT MILJÖVÅRDSLAGENS 27. § GÄLLANDE JORDAVSTJÄLPNINGSPLATS SAMT ÖVRIG HANTERING AV RENT JORDMATERIAL, BETONG-, TEGEL- SAMT BESTÄNDIGT AVFALL, MÖRSKOM
86   VALITUS OKSAN YKSITYISTIEN HOITOKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 14.7.2017 / TIELAUTAKUNTA MYRSKYLÄ / BESVÄR GÄLLANDE BESTYRELSENS, FÖR OKSA VÄGLAG, BESLUT 14.7.2017 / VÄGNÄMNDEN MÖRSKOM
87   SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUT

Osallistuja Tehtävä
Olander Tero puheenjohtaja
Pelander Matti varapj
Sajomaa Lennu jäsen
Silta Sari jäsen
Keskisarja Kati varajäsen
Perttola Niina jäsen
Rautio Johanna jäsen
Vilén Mika khall edustaja
Aaltonen Tero khall edustaja
Ikonen Antti esittelijä
Maasilta Tommi esittelijä
Isokallio Minna esittelijä
Lindeman Pia pöytäkirjanpitäjä