Dynasty tietopalvelu Haku RSS Askolan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www2.askola.fi:80/dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www2.askola.fi:80/dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.02.2019 klo 18:00 - 19:36 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGEN
4   RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN, TARKISTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO SEKÄ KOKOUKSET VUONNA 2019 / BYGGNADS- OCH MILJÖVÅRDSNÄMNDENS PROTOKOLLFÖRING, JUSTERING OCH HÅLLANDE TILL PÅSEENDE SAMT MÖTEN ÅR 2019
5   RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄ/ GÖDKÄNNANDE AV BYGGNADS- OCH MILJÖVÅRDSNÄMNDENS FAKTUROR
6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV DISPOSITIONSPLAN FÖR BYGGANDS- OCH MILJÖVÅRDSNÄMNDENS BUDGET FÖR ÅR 2019
7 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSOJEN KOROTUS/ FÖRHÖJNING AV TAXORNA FÖR BYGGNADSÖVERVAKNINGENS MYNDIGHETSUPPGIFTER
8 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN TARKISTAMINEN / REVISION AV MILJÖVÅRDSMYNDIGHETENS TAXA
9 MAA-AINESTAKSAN TARKISTAMINEN / REVISION AV TAXAN FÖR MATKTÄKT
10   ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLE 018-406-2-39/ ASKOLA, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 018-406-2-39
11   PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLE 611-404-2-101/ BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-404-2-101
12   SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUT

Osallistuja Tehtävä
Olander Tero puheenjohtaja
Pelander Matti varapj
Ahola Juha jäsen
Parviainen Kai jäsen
Sajomaa Lennu jäsen
Silta Sari jäsen
Rantanen Jari jäsen
Perttola Niina jäsen
Rautio Johanna jäsen
Ravi Tomi jäsen
Vilén Mika khall edustaja
Ikonen Antti esittelijä
Maasilta Tommi esittelijä
Isokallio Minna asiantuntija
Lindeman Pia pöytäkirjanpitäjä