Dynasty tietopalvelu Haku RSS Askolan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www2.askola.fi:80/dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www2.askola.fi:80/dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.06.2019 klo 18:14 - 19:06 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
52   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
53   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
54   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGEN
55   ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 018-405-3-22/ ASKOLA, BYGGNADSLOVBESLUT FÖR FASTIGHETEN 018-405-3-22
56   PUKKILA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 616-404-17-6/ PUKKILA, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 616-404-17-6
57   ASKOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / KIINTEISTÖ 18-411-1-85 / BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL VATTENFÖRSJNINGSVERKETS, I ASKOLA KOMMUN, VATTEN- OCH AVFALLSVATTENNÄTVERK / FASTIGHETEN 18-411-1-85
58   ASKOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / KIINTEISTÖ 18-408-3-6 / BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS, I ASKOLA KOMMUN, VATTEN- OCH AVFALLSVATTENNÄTVERK / FASTIGHETEN 18-408-3-6
59   UUDENMAAN ILMANLAADUN BIOINDIKAATTORITUTKIMUS / BIOINDIKATORUNDERSÖKNINGEN FOR LUFTKVALITETEN I NYLAND
60   SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUT
61   MUUT ASIAT/ ÖVRIGA ÄRENDEN
62   ASKOLA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 018-409-6-42/ ASKOLA,PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 018-409-6-42
63   ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 018-412-3-51/ ASKOLA, BYGGNADSLOVBESLUT FÖR FASTIGHETEN 018-412-3-51

Osallistuja Tehtävä
Olander Tero puheenjohtaja
Pelander Matti varapj
Ahola Juha jäsen
Sajomaa Lennu jäsen
Eloranta Olavi varajäsen
Rautio Johanna jäsen
Keskisarja Kati varajäsen
Sjölund Henrik khall edustaja
Aaltonen Tero khall edustaja
Ikonen Antti esittelijä
Maasilta Tommi esittelijä
Isokallio Minna asiantuntija
Lindeman Pia pöytäkirjanpitäjä