Dynasty tietopalvelu Haku RSS Askolan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www2.askola.fi:80/dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www2.askola.fi:80/dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.10.2019 klo 17:33 - 18:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
89   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
90   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
91   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGEN
92 NCC INDUSTRY OY; YMPÄRISTÖLUPA JA MAA-AINESLUPA, KALLIOKIVIAINEKSEN OTTO JA MURSKAUS SEKÄ MAA-AINESTEN HYÖDYNTÄMINEN, PORNAINEN HONGANKALLIO / NCC INDUSTRY OY; MILJÖ- OCH MARKTÄKTSLOV, BRYTNING OCH KROSSNING AV STENMATERIAL FRÅN BERG SAMT MATERIALETS UTNYTTJANDE, BORGNÄS HONGANKALLIO
93   SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUT
94   MUUT ASIAT/ ANDRA ÄRENDE
95 ARVIOINTIKERTOMUS 2018/ REVISIONSBERÄTTELSE 2018

Osallistuja Tehtävä
Olander Tero puheenjohtaja
Parviainen Kai jäsen
Sajomaa Lennu jäsen
Silta Sari jäsen
Rantanen Jari jäsen
Perttola Niina jäsen
Felin Ali varajäsen
Vilén Mika khall edustaja
Maasilta Tommi esittelijä
Lindeman Pia pöytäkirjanpitäjä