DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 23.06.2020 / KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENKUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202373-7.HTMKunnanvaltuusto 23.06.2020 / ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIATILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202373-6.HTMKunnanvaltuusto 23.06.2020 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEETVALTUUTETTUJEN ALOITTEEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202373-5.HTMKunnanvaltuusto 23.06.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN KARI LINDGRENILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄERON MYÖNTÄMINEN KARI LINDGRENILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202373-4.HTMKunnanvaltuusto 23.06.2020 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202373-3.HTMKunnanvaltuusto 23.06.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202373-2.HTMKunnanvaltuusto 23.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENKOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202373-1.HTMKunnanhallitus 23.06.2020 / TEHTÄVÄNIMIKKEEN JA SOVELLETTAVAN SOPIMUKSEN MUUTOS / JÄNTTI PEKKATEHTÄVÄNIMIKKEEN JA SOVELLETTAVAN SOPIMUKSEN MUUTOS / JÄNTTI PEKKAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202372-5.HTMKunnanhallitus 23.06.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN KARI LINDGRENILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄERON MYÖNTÄMINEN KARI LINDGRENILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202372-4.HTMKunnanhallitus 23.06.2020 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202372-3.HTMKunnanhallitus 23.06.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202372-2.HTMKunnanhallitus 23.06.2020 / LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENLAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202372-1.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / TALOUDEN RAPORTOINTI 31.5.2020TALOUDEN RAPORTOINTI 31.5.2020http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-5.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-2.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENLAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-1.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIAJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-20.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄPÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-19.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSETSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-18.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJAKUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-17.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAKUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-16.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / PANDEMIAN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET, VARAUTUMINEN JA ERITYISTOIMIVALLAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN / LISÄYS HALLINTOSÄÄNTÖÖNPANDEMIAN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET, VARAUTUMINEN JA ERITYISTOIMIVALLAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN / LISÄYS HALLINTOSÄÄNTÖÖNhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-22.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-21.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMINENSOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-4.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-3.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / KUNNANVALTUUSTON 15.6.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 15.6.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-9.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 2020 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 2020 http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-10.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN KARI LINDGRENILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄERON MYÖNTÄMINEN KARI LINDGRENILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-14.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / JÄSENKUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2019JÄSENKUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-13.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / ASKOLAN PUHTI OY:N YHTIÖKOKOUSASKOLAN PUHTI OY:N YHTIÖKOKOUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-12.HTMKunnanhallitus 17.06.2020 / KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENKUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202369-11.HTM