DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2019 / PORNAINEN, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 611-403-3-208/ BORGNÄS, BYGGNADSLOVBESLUT FÖR FASTIGHETEN 611-403-3-208PORNAINEN, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 611-403-3-208/ BORGNÄS, BYGGNADSLOVBESLUT FÖR FASTIGHETEN 611-403-3-208http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192316-8.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2019 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUTSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192316-9.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2019 / MYRSKYLÄ, POIKKEAMISPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 504-406-9-36/ MÖRSKOM, AVVIKELSEBESLUT FÖR FASTIGHETEN 504-406-9-36MYRSKYLÄ, POIKKEAMISPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 504-406-9-36/ MÖRSKOM, AVVIKELSEBESLUT FÖR FASTIGHETEN 504-406-9-36http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192316-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2019 / PORNAINEN, POIKKEAMISPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 611-406-30-10/ BORGNÄS, AVVIKELSEBESLUT FÖR FASTIGHETEN 611-406-30-10PORNAINEN, POIKKEAMISPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 611-406-30-10/ BORGNÄS, AVVIKELSEBESLUT FÖR FASTIGHETEN 611-406-30-10http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192316-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2019 / MUUT ASIAT/ ANDRA ÄRENDEMUUT ASIAT/ ANDRA ÄRENDEhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192316-10.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2019 / ASKOLA, OIKAISUVAATIMUS KIINTEISTÖ 018-403-1-43/ ASKOLA, RÄTTELSEYRKAN, FASTIGHET 018-403-1-43ASKOLA, OIKAISUVAATIMUS KIINTEISTÖ 018-403-1-43/ ASKOLA, RÄTTELSEYRKAN, FASTIGHET 018-403-1-43http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192316-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192316-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192316-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192316-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2019 / PORNAINEN, POIKKEAMISPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 611-406-15-34/ BORGNÄS, AVVIKELSEBESLUT FÖR FASTIGHETEN 611-406-15-34 PORNAINEN, POIKKEAMISPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 611-406-15-34/ BORGNÄS, AVVIKELSEBESLUT FÖR FASTIGHETEN 611-406-15-34 http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192316-5.HTMSivistyslautakunta 19.11.2019 / TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 28.10. - 12.11.2019TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 28.10. - 12.11.2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192312-9.HTMSivistyslautakunta 19.11.2019 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSETSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192312-8.HTMSivistyslautakunta 19.11.2019 / SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUSSIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192312-7.HTMSivistyslautakunta 19.11.2019 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALTUUTUS SIVISTYSTOIMENJOHTAJALLE VIRAN TÄYTTÄMISEENSIVISTYSLAUTAKUNNAN VALTUUTUS SIVISTYSTOIMENJOHTAJALLE VIRAN TÄYTTÄMISEENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192312-6.HTMSivistyslautakunta 19.11.2019 / MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIATMUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192312-10.HTMSivistyslautakunta 19.11.2019 / KUNTALAISALOITE: ITÄ-ASKOLAN VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN KESKITTÄMINEN TAMMENTERHON ONGELMALLISEEN KIINTEISTÖÖN TULEE LAKKAUTTAAKUNTALAISALOITE: ITÄ-ASKOLAN VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN KESKITTÄMINEN TAMMENTERHON ONGELMALLISEEN KIINTEISTÖÖN TULEE LAKKAUTTAAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192312-4.HTMSivistyslautakunta 19.11.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192312-3.HTMSivistyslautakunta 19.11.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192312-2.HTMSivistyslautakunta 19.11.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192312-1.HTMSivistyslautakunta 19.11.2019 / KIRJASTON HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT / KIRJASTONJOHTAJAKIRJASTON HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT / KIRJASTONJOHTAJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192312-5.HTMVanhusneuvosto 13.11.2019 / VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN AJANKOHTAISET ASIATVANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN AJANKOHTAISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192318-5.HTMVanhusneuvosto 13.11.2019 / KATSAUS KUNNAN TOIMIELIMIEN PÄÄTÖKSIINKATSAUS KUNNAN TOIMIELIMIEN PÄÄTÖKSIINhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192318-4.HTMVanhusneuvosto 13.11.2019 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192318-7.HTMVanhusneuvosto 13.11.2019 / SAAPUNEET ASIAKIRJATSAAPUNEET ASIAKIRJAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192318-6.HTMVanhusneuvosto 13.11.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192318-1.HTMVanhusneuvosto 13.11.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192318-2.HTMVanhusneuvosto 13.11.2019 / PERUSTURVAJOHTAJAN SELONTEKO KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN NYKYVAIHEESTAPERUSTURVAJOHTAJAN SELONTEKO KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN NYKYVAIHEESTAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192318-3.HTMKunnanvaltuusto 13.11.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN MARJUKKA KALILAISELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄERON MYÖNTÄMINEN MARJUKKA KALILAISELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192299-5.HTMKunnanvaltuusto 13.11.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN TUULA TUUTILLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄERON MYÖNTÄMINEN TUULA TUUTILLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192299-4.HTMKunnanvaltuusto 13.11.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192299-3.HTM