DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2019 / ASKOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / KIINTEISTÖ 18-411-1-85 / BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL VATTENFÖRSJNINGSVERKETS, I ASKOLA KOMMUN, VATTEN- OCH AVFALLSVATTENNÄTVERK / FASTIGHETEN 18-411-1-85ASKOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / KIINTEISTÖ 18-411-1-85 / BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL VATTENFÖRSJNINGSVERKETS, I ASKOLA KOMMUN, VATTEN- OCH AVFALLSVATTENNÄTVERK / FASTIGHETEN 18-411-1-85http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192249-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2019 / PUKKILA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 616-404-17-6/ PUKKILA, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 616-404-17-6PUKKILA, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 616-404-17-6/ PUKKILA, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 616-404-17-6http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192249-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2019 / ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 018-405-3-22/ ASKOLA, BYGGNADSLOVBESLUT FÖR FASTIGHETEN 018-405-3-22ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 018-405-3-22/ ASKOLA, BYGGNADSLOVBESLUT FÖR FASTIGHETEN 018-405-3-22http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192249-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192249-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192249-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192249-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2019 / ASKOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / KIINTEISTÖ 18-408-3-6 / BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS, I ASKOLA KOMMUN, VATTEN- OCH AVFALLSVATTENNÄTVERK / FASTIGHETEN 18-408-3-6ASKOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / KIINTEISTÖ 18-408-3-6 / BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS, I ASKOLA KOMMUN, VATTEN- OCH AVFALLSVATTENNÄTVERK / FASTIGHETEN 18-408-3-6http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192249-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192249-10.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2019 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUTSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192249-9.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2019 / UUDENMAAN ILMANLAADUN BIOINDIKAATTORITUTKIMUS / BIOINDIKATORUNDERSÖKNINGEN FOR LUFTKVALITETEN I NYLANDUUDENMAAN ILMANLAADUN BIOINDIKAATTORITUTKIMUS / BIOINDIKATORUNDERSÖKNINGEN FOR LUFTKVALITETEN I NYLANDhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192249-8.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-26.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIAJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-25.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN YLEISAVUSTUKSET VUONNA 2019KUNNANHALLITUKSEN YLEISAVUSTUKSET VUONNA 2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-9.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDELLA 2019-2021KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDELLA 2019-2021http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-11.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA TOIMIKAUDELLA 2019-2021KUNNANHALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA TOIMIKAUDELLA 2019-2021http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-10.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / TALOUDEN RAPORTOINTI 31.5.2019TALOUDEN RAPORTOINTI 31.5.2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-4.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-3.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022 JA INVESTOINNIT 2020-2023 / LAADINTAOHJEET JA AIKATAULUTALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022 JA INVESTOINNIT 2020-2023 / LAADINTAOHJEET JA AIKATAULUhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-5.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / TÄYTTÖLUPA / NUORISO-OHJAAJATÄYTTÖLUPA / NUORISO-OHJAAJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-7.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄTIÖITTÄMINENVEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄTIÖITTÄMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-6.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / KUNNANVALTUUSTON 12.6.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 12.6.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-8.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-2.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENLAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-1.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / MONNINKYLÄN LUKION - AMISTON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSMONNINKYLÄN LUKION - AMISTON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-17.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / KATUALUEEN HALTUUNOTTO JA LUNASTAMINEN/ KESTIKUKKULA KATUALUEEN HALTUUNOTTO JA LUNASTAMINEN/ KESTIKUKKULA http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-16.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN TIMO KRAUFVELINILLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄERON MYÖNTÄMINEN TIMO KRAUFVELINILLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-15.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / HENKILÖSTÖJAOSTON VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2019-2021HENKILÖSTÖJAOSTON VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2019-2021http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-14.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA TOIMIKAUDELLA 2019-2021KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA TOIMIKAUDELLA 2019-2021http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-13.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 2019KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-12.HTMKunnanhallitus 19.06.2019 / PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄPÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192274-24.HTM