DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-17.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIAJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-16.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2019-2023KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2019-2023http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-10.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / ASKOLAN KUNNAN EHDOTUS KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI ASKOLAN KUNNAN EHDOTUS KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-9.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-8.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLEVAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLEhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-7.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENVUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-6.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / TALOUSARVIOTAVOITTEET 2019TALOUSARVIOTAVOITTEET 2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-5.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-28.2.2019TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-28.2.2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-4.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-3.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-2.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENLAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-1.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄPÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-15.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSETSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-14.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJAKUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-13.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAKUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-12.HTMKunnanhallitus 27.03.2019 / ASKOLAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TARVESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN ASKOLAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TARVESELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192242-11.HTMSivistyslautakunta 19.03.2019 / PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKALLA 1. ALKAVAN A1-KIELEN OPETUSPERUSOPETUKSEN VUOSILUOKALLA 1. ALKAVAN A1-KIELEN OPETUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192245-5.HTMSivistyslautakunta 19.03.2019 / TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 25.2. - 17.3.2019TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 25.2. - 17.3.2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192245-8.HTMSivistyslautakunta 19.03.2019 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSETSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192245-7.HTMSivistyslautakunta 19.03.2019 / SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUSSIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192245-6.HTMSivistyslautakunta 19.03.2019 / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2019TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192245-9.HTMSivistyslautakunta 19.03.2019 / LUKION ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRAN (NRO 1307) TÄYTTÄMINENLUKION ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRAN (NRO 1307) TÄYTTÄMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192245-4.HTMSivistyslautakunta 19.03.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192245-3.HTMSivistyslautakunta 19.03.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192245-2.HTMSivistyslautakunta 19.03.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192245-1.HTMSivistyslautakunta 19.03.2019 / MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIATMUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192245-10.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 14.03.2019 / RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ 616-404-9-23/ AVBRYTANDE AV BYGGNADSARBETE PÅ FASTIGHETEN 616-404-9-23RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ 616-404-9-23/ AVBRYTANDE AV BYGGNADSARBETE PÅ FASTIGHETEN 616-404-9-23http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192207-12.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 14.03.2019 / RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ 611-406-33-2/ AVBRYTANDE AV BYGGNADSARBETE PÅ FASTIGHETEN 611-406-33-2RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ 611-406-33-2/ AVBRYTANDE AV BYGGNADSARBETE PÅ FASTIGHETEN 611-406-33-2http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192207-11.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 14.03.2019 / PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLE 611-401-10-46/ BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-401-10-46PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLE 611-401-10-46/ BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-401-10-46http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192207-10.HTM