DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 22.01.2019 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192228-6.HTMTekninen lautakunta 22.01.2019 / AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIAJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192228-5.HTMTekninen lautakunta 22.01.2019 / MONNINKYLÄN KOULUN VÄISTÖTILOJEN HANKINTAMONNINKYLÄN KOULUN VÄISTÖTILOJEN HANKINTAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192228-4.HTMTekninen lautakunta 22.01.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192228-3.HTMTekninen lautakunta 22.01.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192228-2.HTMTekninen lautakunta 22.01.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192228-1.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-24.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIAJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-23.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄPÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-22.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSETSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-21.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJAKUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-20.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAKUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-19.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VALTUUSTOALOITE: NIMENHUUTO KOKOUKSEN ALUSSA/HANNU VIHREÄLUOTOVALTUUSTOALOITE: NIMENHUUTO KOKOUKSEN ALUSSA/HANNU VIHREÄLUOTOhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-18.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VALTUUSTOALOITE: HANKINTARAJAN LASKEMINEN/ TIMO KRAUFVELINVALTUUSTOALOITE: HANKINTARAJAN LASKEMINEN/ TIMO KRAUFVELINhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-17.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VALTUUSTOALOITE: HYVÄ HALLINTOTAPA/ VEIKKA HUUSKONENVALTUUSTOALOITE: HYVÄ HALLINTOTAPA/ VEIKKA HUUSKONENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-16.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VALTUUSTOALOITE: PERINTÖALOITE /ANNA-MARI ELORANTAVALTUUSTOALOITE: PERINTÖALOITE /ANNA-MARI ELORANTAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-15.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VALTUUSTOALOITE: HUUVARI-SÄRKIJÄRVEN ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSA-YLEISKAAVAN LAATIMISEN KÄYNNISTÄMISESTÄVALTUUSTOALOITE: HUUVARI-SÄRKIJÄRVEN ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSA-YLEISKAAVAN LAATIMISEN KÄYNNISTÄMISESTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-14.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VALTUUSTOALOITE: OSALLISUUDEN KEHITTÄMISEKSI ASKOLAN KUNNASSA/ SANNA KURKIVALTUUSTOALOITE: OSALLISUUDEN KEHITTÄMISEKSI ASKOLAN KUNNASSA/ SANNA KURKIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-13.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VALTUUSTOALOITE: ASKOLAN OSTOLASKUJEN AVAAMINEN NÄHTÄVILLE/ASKOLAN KESKUSTARYHMÄVALTUUSTOALOITE: ASKOLAN OSTOLASKUJEN AVAAMINEN NÄHTÄVILLE/ASKOLAN KESKUSTARYHMÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-12.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-2.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENLAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-1.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-3.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / UKKOLAN MYYMINENUKKOLAN MYYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-8.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / NEUVOTTELUESITYS YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMISEKSINEUVOTTELUESITYS YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMISEKSIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-7.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VUODEN 2019 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEETVUODEN 2019 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-6.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET JA KOTIKUNTAKORVAUKSET VUONNA 2019VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET JA KOTIKUNTAKORVAUKSET VUONNA 2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-5.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / TALOUDEN RAPORTOINTI 30.11.2018TALOUDEN RAPORTOINTI 30.11.2018http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-4.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / YLEISTEN ENNAKKOÄÄNESTYS- JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN / VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALI JA EUROPARLAMENTTIVAALIYLEISTEN ENNAKKOÄÄNESTYS- JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN / VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALI JA EUROPARLAMENTTIVAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-10.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE: KUNNALLISVALITUS KOSKEN ASEMAKAAVASTALAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE: KUNNALLISVALITUS KOSKEN ASEMAKAAVASTAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-9.HTMKunnanhallitus 16.01.2019 / VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2019 EDUSKUNTA- JA EU-VAALEJA VARTENVAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2019 EDUSKUNTA- JA EU-VAALEJA VARTENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192216-11.HTM