DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / TAKAMAA METSÄYHTYMÄ; YMPÄRISTÖLUPA / KALLION LOUHINTA, MURSKAUS JA PUHTAIDEN MAIDEN VASTAANOTTO SEKÄ BETONI-, TILLI- JA ASFALTTIJÄTTEEN MUU KÄSITTELY KUIN SIJOITTAMINEN KAATOPAIKALLE, MYRSKYÄ / TAKAMAA, SKOGSSAMMANSLUTNING; MILJÖTILLSTÅND / BERGSSPRÄNGNING, KROSSNING OCH MOTTAGNING AV REN JORD SAMT ÖVRIG, ANNAN ÄN PLACERING PÅ AVSTJÄLPNINGSPLATS, HANTERING AV BETONG-, TEGEL- OCH ASFALTAVFALL, MÖRSKOMTAKAMAA METSÄYHTYMÄ; YMPÄRISTÖLUPA / KALLION LOUHINTA, MURSKAUS JA PUHTAIDEN MAIDEN VASTAANOTTO SEKÄ BETONI-, TILLI- JA ASFALTTIJÄTTEEN MUU KÄSITTELY KUIN SIJOITTAMINEN KAATOPAIKALLE, MYRSKYÄ / TAKAMAA, SKOGSSAMMANSLUTNING; MILJÖTILLSTÅND / BERGSSPRÄNGNING, KROSSNING OCH MOTTAGNING AV REN JORD SAMT ÖVRIG, ANNAN ÄN PLACERING PÅ AVSTJÄLPNINGSPLATS, HANTERING AV BETONG-, TEGEL- OCH ASFALTAVFALL, MÖRSKOMhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-15.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA POIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 616-401-36-8 PUKKILA/ PLANERINGSBEHOVSLÖSNING OCH AVVIKELSE FÖR FASTIGHETEN 616-401-36-8 PUKKILASUUNNITTELUTARVERATKAISU JA POIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 616-401-36-8 PUKKILA/ PLANERINGSBEHOVSLÖSNING OCH AVVIKELSE FÖR FASTIGHETEN 616-401-36-8 PUKKILAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-14.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-406-17-117 PORNAINEN/ PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-406-17-117, BORGNÄSSUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-406-17-117 PORNAINEN/ PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-406-17-117, BORGNÄShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-13.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / POIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 611-402-1-74 PORNAINEN/ AVVIKELSE FÖR FASTIGHETEN 611-402-1-74, BORGNÄSPOIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 611-402-1-74 PORNAINEN/ AVVIKELSE FÖR FASTIGHETEN 611-402-1-74, BORGNÄShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-11.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / POIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLÄ MÄÄRÄALA 611-406-2-64-M609 PORNAINEN/ AVVIKELSE FÖR FASTIGHETEN OUTBRUTET OMRÅDE 611-406-2-64-M609, BORGNÄSPOIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLÄ MÄÄRÄALA 611-406-2-64-M609 PORNAINEN/ AVVIKELSE FÖR FASTIGHETEN OUTBRUTET OMRÅDE 611-406-2-64-M609, BORGNÄShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-10.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / POIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 611-406-2-61 PORNAINEN/ AVVIKELSE FÖR FASTIGHETEN 611-406-2-61, BORGNÄSPOIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 611-406-2-61 PORNAINEN/ AVVIKELSE FÖR FASTIGHETEN 611-406-2-61, BORGNÄShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-9.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / MUITA ASIOITA/ANDRA ÄRENDETMUITA ASIOITA/ANDRA ÄRENDEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-18.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUTSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-17.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / AJANKOHTAISET ASIAT/ AKTUELLA ÄRENDENAJANKOHTAISET ASIAT/ AKTUELLA ÄRENDENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-16.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / TALOUSARVION TOTEUMA AJALLA 1.1.-30.4.2021 SEKÄ ENNUSTE/ BUDGETENS FÖRVERKLIGANDE UNDER TIDEN 1.1.-30.4.2021 SAMT PROGNOSTALOUSARVION TOTEUMA AJALLA 1.1.-30.4.2021 SEKÄ ENNUSTE/ BUDGETENS FÖRVERKLIGANDE UNDER TIDEN 1.1.-30.4.2021 SAMT PROGNOShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / POIKKEAMINEN JA SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 18-409-8-80 ASKOLA/ PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 18-409-8-80, ASKOLAPOIKKEAMINEN JA SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 18-409-8-80 ASKOLA/ PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 18-409-8-80, ASKOLAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA 1.1.-30.4.2021 JA TALOUDEN ENNUSTE VUODELLE 2021/ EKONOMINS FÖRVERKLIGANDE 1.1.-30.4.2021 OCH EKONOMIPROGNOS FÖR ÅR 2021TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA 1.1.-30.4.2021 JA TALOUDEN ENNUSTE VUODELLE 2021/ EKONOMINS FÖRVERKLIGANDE 1.1.-30.4.2021 OCH EKONOMIPROGNOS FÖR ÅR 2021http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / POIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 611-406-2-72 PORNAINEN/ AVVIKELSE FÖR FASTIGHETEN 611-406-2-72, BORGNÄSPOIKKEAMINEN KIINTEISTÖLLÄ 611-406-2-72 PORNAINEN/ AVVIKELSE FÖR FASTIGHETEN 611-406-2-72, BORGNÄShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-8.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 018-406-1-32 ASKOLA/ PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 018-406-1-32, ASKOLASUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 018-406-1-32 ASKOLA/ PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 018-406-1-32, ASKOLAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 23.06.2021 / SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-405-1-58 PORNAINEN/ PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-405-1-58, BORGNÄSSUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-405-1-58 PORNAINEN/ PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-405-1-58, BORGNÄShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212462-12.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2025SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2025http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-17.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / PERUSTURVALAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2025PERUSTURVALAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2025http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-16.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021 -2025KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021 -2025http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-15.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2021-2023KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2021-2023http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-14.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2021-2025KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2021-2025http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-13.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2021 - 2025KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2021 - 2025http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-12.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN ASETTAMINENITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN ASETTAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-8.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSETHALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-7.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSETSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-30.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJAKUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-29.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAKUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-28.HTMKunnanhallitus 23.06.2021 / PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄPÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20212479-31.HTM