DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/TELIMET.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-13.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / PERUSTURVALAUTAKUNNALLE SAAPUNEET KIRJEET, PÄÄTÖKSET JA TIEDOTUKSETPERUSTURVALAUTAKUNNALLE SAAPUNEET KIRJEET, PÄÄTÖKSET JA TIEDOTUKSEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-12.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 26.8-29.9.2020VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 26.8-29.9.2020http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-11.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / PERUSTURVAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUSPERUSTURVAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUShttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-10.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / ITÄ-UUDENMAAN ALUEELLISEN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSOHJELMAN VALMISTELU KÄYNNISTYY ITÄ-UUDENMAAN ALUEELLISEN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSOHJELMAN VALMISTELU KÄYNNISTYY http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-9.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / TYÖVAPAAN MYÖNTÄMINENTYÖVAPAAN MYÖNTÄMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-8.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / SOSIAALITYÖNJOHTAJAN VALINTASOSIAALITYÖNJOHTAJAN VALINTAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-7.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / PERUSTURVAN TOIMINTAAN LIITTYVIEN TILOJEN / KIINTEISTÖJEN SIIRTO TEKNISEN TOIMEN ALAISUUTEENPERUSTURVAN TOIMINTAAN LIITTYVIEN TILOJEN / KIINTEISTÖJEN SIIRTO TEKNISEN TOIMEN ALAISUUTEENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-6.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2023 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2023 http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-5.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-ELOKUULTA 2020PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-ELOKUULTA 2020http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-4.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-3.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-2.HTMPerusturvalautakunta 30.09.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENKOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202396-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / YMPÄRISTÖNSUOJELUN ASIANTUNTIJOILLE SIIRRETTY RATKAISUVALTA / BEFOGENHETER SOM ÄR ÖVERFÖRDA TILL MILJÖVÅRDSEXPETRERYMPÄRISTÖNSUOJELUN ASIANTUNTIJOILLE SIIRRETTY RATKAISUVALTA / BEFOGENHETER SOM ÄR ÖVERFÖRDA TILL MILJÖVÅRDSEXPETRERhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-12.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-406-13-94 / BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-406-13-94 PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-406-13-94 / BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-406-13-94 http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-9.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-406-13-94 / BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-406-13-94 PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-406-13-94 / BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-406-13-94 http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-8.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / ARVIOINTIKERTOMUS 2019/ REVISIONSBERÄTTELSE 2019ARVIOINTIKERTOMUS 2019/ REVISIONSBERÄTTELSE 2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / LAUSUNTO ALUEHALLINTOVIRASTOLLE, KANTELU RAKENNUSVALVONASTA / UTLÅTANDE TILL REGIONFÖRVALTNINGSVERKET, BESVÄR GÄLLANDE BYGGNADSÖVERVAKNINGEN LAUSUNTO ALUEHALLINTOVIRASTOLLE, KANTELU RAKENNUSVALVONASTA / UTLÅTANDE TILL REGIONFÖRVALTNINGSVERKET, BESVÄR GÄLLANDE BYGGNADSÖVERVAKNINGEN http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-406-24-79 / BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-406-24-79 PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-406-24-79 / BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-406-24-79 http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 18-405-22-33 / ASKOLA, BYGGNADSLOVBESLUT FÖR FASTIGHETEN 18-405-22-33ASKOLA, RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLÄ 18-405-22-33 / ASKOLA, BYGGNADSLOVBESLUT FÖR FASTIGHETEN 18-405-22-33http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUTSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-13.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / MUUT ASIAT/ ÖVRIGA ÄRENDENMUUT ASIAT/ ÖVRIGA ÄRENDENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-14.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN TARKISTAMINEN / REVISION AV MILJÖVÅRDSMYNDIGHETENS TAXAYMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN TARKISTAMINEN / REVISION AV MILJÖVÅRDSMYNDIGHETENS TAXAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-11.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2020 / PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-406-20-16 / BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-406-20-16 PORNAINEN, SUUNNITTELUTARVERATKAISU KIINTEISTÖLLÄ 611-406-20-16 / BORGNÄS, PLANERINGSBEHOVSLÖSNING FÖR FASTIGHETEN 611-406-20-16 http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202384-10.HTMKunnanhallitus 23.09.2020 / UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017-2019UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017-2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202390-17.HTMKunnanhallitus 23.09.2020 / VALTUUSTOALOITE: SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMINENVALTUUSTOALOITE: SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202390-16.HTMKunnanhallitus 23.09.2020 / KUNTALAISALOITE: ASKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT OVAT SÄILYTETTÄVÄ VÄHINTÄÄN NYKYISELLÄ TASOLLAKUNTALAISALOITE: ASKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT OVAT SÄILYTETTÄVÄ VÄHINTÄÄN NYKYISELLÄ TASOLLAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20202390-14.HTM