DynastyDynasty - Kokousasiathttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.08.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS/ MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192268-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.08.2019 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUTSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET/ ANKOMNA SKRIVELSER, MEDDELANDEN OCH BESLUThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192268-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.08.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV ARBETSORDINGENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192268-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakunta 22.08.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERAREhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192268-2.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN MYYMINENKYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN MYYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-5.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN PETTERI PARTASELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄERON MYÖNTÄMINEN PETTERI PARTASELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-9.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN TIMO KRAUFVELINILLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄERON MYÖNTÄMINEN TIMO KRAUFVELINILLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-8.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / URHEILUTIEN (VAKKOLA) NIMEN MUUTTAMINENURHEILUTIEN (VAKKOLA) NIMEN MUUTTAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-7.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / ÄÄNESTYSALUEJAOTUKSEN MUUTTAMINENÄÄNESTYSALUEJAOTUKSEN MUUTTAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-6.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEETVALTUUTETTUJEN ALOITTEEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-11.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN HANNELE NEUVOSELLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄERON MYÖNTÄMINEN HANNELE NEUVOSELLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-10.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIATILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-12.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENKOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-1.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMATALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-4.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-3.HTMKunnanvaltuusto 21.08.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192283-2.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENLAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-1.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-2.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / URHEILUTIEN (VAKKOLA) NIMEN MUUTTAMINENURHEILUTIEN (VAKKOLA) NIMEN MUUTTAMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-16.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAKUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-17.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-22.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIAJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-21.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / SELVITYS HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA ASKOLAN KUNNAN OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA/ ALUEHALLINTOVIRASTOSELVITYS HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA ASKOLAN KUNNAN OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA/ ALUEHALLINTOVIRASTOhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-10.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / KYSELY KUNTIEN ROOLISTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUNTUOTTAJINA/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖKYSELY KUNTIEN ROOLISTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUNTUOTTAJINA/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-9.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / NEUVOTTELUESITYS YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMISEKSI PERUSTURVAN TOIMIALUEELLANEUVOTTELUESITYS YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMISEKSI PERUSTURVAN TOIMIALUEELLAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-8.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN MYYMINENKYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN MYYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-7.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMATALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-6.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-30.6.2019TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-30.6.2019http://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-5.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / MONNINKYLÄN KOULUHANKKEETMONNINKYLÄN KOULUHANKKEEThttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-4.HTMKunnanhallitus 14.08.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://www2.askola.fi:80/dynasty5/kokous/20192280-3.HTM