DynastyDynasty - Kokousasiathttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 17.09.2019 / PIRTINTIEN TIESUUNNITELMATPIRTINTIEN TIESUUNNITELMAThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192289-7.HTMTekninen lautakunta 17.09.2019 / VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIA 2021-2022 KOSKEVAN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAVUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIA 2021-2022 KOSKEVAN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192289-6.HTMTekninen lautakunta 17.09.2019 / SELVITYS VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSESTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAN OSALTASELVITYS VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSESTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAN OSALTAhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192289-5.HTMTekninen lautakunta 17.09.2019 / TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA 1.1.-31.8.2019TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA 1.1.-31.8.2019https://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192289-4.HTMTekninen lautakunta 17.09.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192289-3.HTMTekninen lautakunta 17.09.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTUShttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192289-2.HTMTekninen lautakunta 17.09.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192289-1.HTMTekninen lautakunta 17.09.2019 / AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIAJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192289-9.HTMTekninen lautakunta 17.09.2019 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSETSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSEThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192289-8.HTMTekninen lautakunta 17.09.2019 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192289-10.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / KUNTIEN DIGITALISAATIOAVUSTUSTEN HAKEMINENKUNTIEN DIGITALISAATIOAVUSTUSTEN HAKEMINENhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-17.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / STARTTIPAJAOHJAAJAN TOIMISTARTTIPAJAOHJAAJAN TOIMIhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-16.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-23.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIAJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-22.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄPÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-21.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSETSAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSEThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-20.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJAKUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJAhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-19.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAKUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJAhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-18.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄTIÖITTÄMINENVEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄTIÖITTÄMINENhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-10.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / DNA:N OSAKKEIDEN MYYMINENDNA:N OSAKKEIDEN MYYMINENhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-9.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / KYSELY KUNTIEN ROOLISTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUNTUOTTAJINA/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖKYSELY KUNTIEN ROOLISTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUNTUOTTAJINA/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-8.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / TALOUSARVIORAAMIT VUODELLE 2020TALOUSARVIORAAMIT VUODELLE 2020https://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-7.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / TALOUDEN RAPORTOINTI 31.7.2019TALOUDEN RAPORTOINTI 31.7.2019https://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-6.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / KUNNANVALTUUSTON 21.8.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 21.8.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-5.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / MONNINKYLÄN KOULUHANKKEETMONNINKYLÄN KOULUHANKKEEThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-4.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-3.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-2.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENLAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-1.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / ELINKEINOTOIMIELINKEINOTOIMIhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-11.HTMKunnanhallitus 04.09.2019 / LAUSUNTO TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA 2020/ ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOSLAUSUNTO TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA 2020/ ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOShttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20192286-12.HTM