DynastyDynasty - Kokousasiathttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / KUNTALAISALOITE: ITÄ-ASKOLAN VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN KESKITTÄMINEN TAMMENTERHON ONGELMALLISEEN KIINTEISTÖÖN TULEE LAKKAUTTAAKUNTALAISALOITE: ITÄ-ASKOLAN VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN KESKITTÄMINEN TAMMENTERHON ONGELMALLISEEN KIINTEISTÖÖN TULEE LAKKAUTTAAhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-12.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / HALLINTOSÄÄNTÖMUUTOKSIAHALLINTOSÄÄNTÖMUUTOKSIAhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-11.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / PÄÄTTYVIEN TONTINVUOKRASOPIMUSTEN JATKAMINENPÄÄTTYVIEN TONTINVUOKRASOPIMUSTEN JATKAMINENhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-10.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / KIINTEISTÖSTÄ 18-411-1-110 MYYTÄVIEN ALUEIDEN HINNOITTELUKIINTEISTÖSTÄ 18-411-1-110 MYYTÄVIEN ALUEIDEN HINNOITTELUhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-9.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS JA INVESTOINTILISÄMÄÄRÄRAHAINVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS JA INVESTOINTILISÄMÄÄRÄRAHAhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-8.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / LISÄMÄÄRÄRAHA / SIVISTYSLAUTAKUNTALISÄMÄÄRÄRAHA / SIVISTYSLAUTAKUNTAhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-7.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / KUNTATODISTUKSIEN LIMIITTI/ KUNTARAHOITUSKUNTATODISTUKSIEN LIMIITTI/ KUNTARAHOITUShttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-6.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSET 2020KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSET 2020https://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-5.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN JOHANNA RAUTIOLLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄERON MYÖNTÄMINEN JOHANNA RAUTIOLLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-4.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-3.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALIhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-2.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENKOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINENhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-1.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIATILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-16.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / VALTUUTETTUJEN ALOITTEETVALTUUTETTUJEN ALOITTEEThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-15.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / LUETTELO HALLINTOSÄÄNNÖN 129 §:N TARKOITTAMISTA VALTUUTETTUJEN ALOITTEISTA VUONNA 2019LUETTELO HALLINTOSÄÄNNÖN 129 §:N TARKOITTAMISTA VALTUUTETTUJEN ALOITTEISTA VUONNA 2019https://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-14.HTMKunnanvaltuusto 20.02.2020 / KUNTALAIN 23 §:N MUKAISTEN KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY VUONNA 2019KUNTALAIN 23 §:N MUKAISTEN KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY VUONNA 2019https://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202345-13.HTMVanhusneuvosto 12.02.2020 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202343-6.HTMVanhusneuvosto 12.02.2020 / SAAPUNEET ASIAKIRJATSAAPUNEET ASIAKIRJAThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202343-5.HTMVanhusneuvosto 12.02.2020 / VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN AJANKOHTAISET ASIATVANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN AJANKOHTAISET ASIAThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202343-4.HTMVanhusneuvosto 12.02.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202343-1.HTMVanhusneuvosto 12.02.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTUShttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202343-2.HTMVanhusneuvosto 12.02.2020 / KATSAUS KUNNAN TOIMIELIMIEN PÄÄTÖKSIINKATSAUS KUNNAN TOIMIELIMIEN PÄÄTÖKSIINhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202343-3.HTMKunnanhallitus 12.02.2020 / PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄPÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202336-23.HTMKunnanhallitus 12.02.2020 / LISÄMÄÄRÄRAHA / SIVISTYSLAUTAKUNTALISÄMÄÄRÄRAHA / SIVISTYSLAUTAKUNTAhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202336-27.HTMKunnanhallitus 12.02.2020 / ERON MYÖNTÄMINEN JOHANNA RAUTIOLLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄERON MYÖNTÄMINEN JOHANNA RAUTIOLLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202336-26.HTMKunnanhallitus 12.02.2020 / MUUT MAHDOLLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202336-25.HTMKunnanhallitus 12.02.2020 / AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIAJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSIhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202336-24.HTMKunnanhallitus 12.02.2020 / KESÄTYÖSETELITKESÄTYÖSETELIThttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202336-10.HTMKunnanhallitus 12.02.2020 / KUNTALAISALOITE: ITÄ-ASKOLAAN PÄIVÄKOTIKUNTALAISALOITE: ITÄ-ASKOLAAN PÄIVÄKOTIhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202336-9.HTMKunnanhallitus 12.02.2020 / VALTUUSTOALOITE: MAASEUDUN ELÄVÖITTÄMISRAHAT (POSINTRA YMS) / ANNA-MARI ELORANTAVALTUUSTOALOITE: MAASEUDUN ELÄVÖITTÄMISRAHAT (POSINTRA YMS) / ANNA-MARI ELORANTAhttps://www2.askola.fi:443/dynasty5/kokous/20202336-8.HTM